KASTAMONU AKADEMİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİ OLUŞTURULDU

Ana Sayfa » Bölgemiz » KASTAMONU AKADEMİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİ OLUŞTURULDU

 

 

Cihat Sipahi

Kastamonu Akademik Meslek Odaları Birliği Basın Bildirisi

Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanmış olan Kamu kurumu niteliğindeki Akademik Meslek Kuruluşlarının Kastamonu birimleri olan; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Batı Karadeniz Şubesi,  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilciliği,  TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilciliği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilciliği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilciliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilciliği, Türk Eczacılar Birliği 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası,  Türk Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği Kastamonu İl Temsilciliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı bir araya gelerek kısa adı KASMOB olan Kastamonu Akademik Meslek Odaları Birliğini oluşturmuş bulunmaktayız.

Meslek odalarının, toplumun ve kamunun hak ve çıkarlarının korunması yönünde toplumsal sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle meslek odalarının gerek kendi meslek alanlarında gerekse de meslek alanları ile ilişkili tüm yaşamsal alanlarda toplumsal gelişmeyi hedefleyen yaklaşımlar sergilemesi kamusal sorumluluğunun gereğidir. Bu anlamda uzmanlık bilgisine sahip olduğumuz mesleklerimizin sorunlarının ülkemizin sorunlarından, meslektaşlarımızın sorunlarının ise toplumun sorunlarından ayrıştırılamayacağı bilinciyle; Sanayileşmiş, bağımsız, demokratik, sağlıklı, çevreye saygılı, eşit, özgür ve adil bir toplum, kent ve ülke değerleri çerçevesinde, kamu yararı, üye ve halkımızın çıkarlarını koruma doğrultusunda bir yaklaşım içinde bulunmak, Kastamonu’da Kurulu Akademik Meslek Kuruluşları arasında düzenli bir iletişim ortamı oluşturmak, ortak sorunlar ve amaçlar çerçevesinde koordinasyon sağlamak, bu yolla mesleki ve bilimsel platformların gelişmesine, demokratik ve örgütlü bir toplum yapısını oluşturma sürecine katkıda bulunmak, Akademik Meslek Kuruluşları arasındaki mesleki dayanışmayı arttırmak, Akademik Meslek Kuruluşlarının ortak çalışmalar yapmasını sağlayarak dayanışma ve güç birliği ile şehrimizi sağlıklı, daha yaşanabilir bir kent kültürüne ulaştırmak, bu kapsamda toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak amacıyla Kastamonu Akademik Meslek Odaları Birliği kurulmuştur. Tüm siyasi partilere eşit mesafede olan birliğimizin herhangi bir siyasi amacı bulunmamakta olup yukarıda sayılan temel ilkeler çerçevesinde ulusal ve yerel düzeyde oluşacak sorunlar ve gündemle ilgili açıklamalar yapmak, KASMOB’u oluşturan odaların çalışma ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, yapılacak çeşitli faaliyetlerle toplumu ve yetkilileri bilgilendirmek ve kamuoyu oluşturmak hedeflenmektedir.

Birliğimize sadece Kastamonu’da tüzel kişilik olarak faaliyet gösteren ya da Şube Başkanlığı, Bölge ve İl Temsilciliği düzeyinde temsil edilen akademik eğitim almış tüm Akademik Meslek Kuruluşları üye olabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

* TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI BATI KARADENİZ ŞUBESİ
* TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KASTAMONU İL TEMSİLCİLİĞİ
* TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI KASTAMONU İL TEMSİLCİLİĞİ
* TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KASTAMONU İL TEMSİLCİLİĞİ
* TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI KASTAMONU İL TEMSİLCİLİĞİ
* TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KASTAMONU İL TEMSİLCİLİĞİ
* TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ 26. BÖLGE KASTAMONU ECZACI ODASI
* TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ KASTAMONU VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANLIĞI
* TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLER BİRLİĞİ KASTAMONU İL TEMSİLCİLİĞİ

Kastamonu Portal

 

Mustafa Arabacı - MHP Milletvekili Kastamonu

 

 

 

 

2 Nisan 2015

Yazarın Diğer Yazılarını Görüntüle

BENZER İÇERİKLER

Vali Yıldırım’dan Engelli ve Bakıma Muhtaç Ailelere Akşam Ziyaretleri

Vali Yıldırım’dan Engelli ve Bakıma Muhtaç Ailelere Akşam ZiyaretleriKastamonu Valisi Mesut Yıldırım, sosyal yardımlardan ve evde bakım hizmetlerinden...

Kayabaşı Kanyonu

Kayabaşı Kanyonu Fotoğrafı Büyütmek için Tılkayın ...

ÇINARALTI / BOZKURT

ÇINARALTI / BOZKURT   ÇINARALTI / BOZKURT KASTAMONU ...

Yorumlar